30.3.2012 Dějiny Králicka - přednáška prof. PhDr. Františka Musila CSc.

Nejprve u studentů gymnázia a v podvečerních hodinách v Městském muzeu Králíky proběhly přednášky autora knihy Dějiny Králicka prof. PhDr. Františka Musila CSc. Během 2 hodin se pan profesor věnoval nejdůležitějším momentů historie od počátku osídlení až do poloviny 20. století. Poutavý výklad zahrnoval osvětlení skutečností v kontextu s vývojem v tehdejší společnosti, vysvětlení vztahů tehdejší společnosti. Protože nelze postihnout celé období dějin Králicka v omezeném čase a také, posluchači projevili zájem proniknout hlouběji do tématu, dohodli jsme se s panem profesorem na pokračování přednášky, která bude věnována 19. a první polovině 20. století. Pro vytíženost prof. Musila budeme ale pokračovat na podzim tohoto roku.

Čas mezi přednáškami strávil pan profesor ne jinak, než mapováním současného vývoje v Mlýnickém Dvoře a Červené Vodě, kde byl přijat PaedDr. Milošem Harnychem, starostou obce Červená Voda.

Foto z přednášky pro žáky gymnázia zde

 

Reportáže

28.9.2015 Svatováclavský koncert

2.11.2013 Historie pro budoucnost 2013

http://www.orlickatelevize.cz/index.php?id=87

10. 11. 2012 Slavnostní koncert Českého chlapeckého sboru Boni pueri v rámci projektu Historie pro budoucnost

reportáž zde

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde

 

 

 

 
 

 

 

Kontakt

JUKRA z.s. Nové domovy 595
561 69 Králíky
+420 605 318 898 jukrazs@tiscali.cz